Välkommen till Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad

Läs mer

Allmän information

Vad behöver jag ta med mig? Vi har samlat all “bra att veta”-information på ett och samma ställe så ni enkelt ska veta vad som finns och tips och råd när ni är i er andel.

Läs mer

Lediga andelar

Föreningen är idag ägare till ett antal andelar, se under lediga andelar. Föreningen önskar få nya ägare till dessa andelar och har därför beslutat att andelarna skall säljas till ett mycket lågt pris, se priser under lediga andelar.

Läs mer

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse har till sitt uppdrag att väl förvalta anläggningen vad gäller underhåll, nyanskaffning och, i viss mån, om- och tillbyggnad, samt att ha det fulla ansvaret för föreningens ekonomi. Till sin hjälp anlitar styrelsen en ekonomisk förvaltare.

Läs mer

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av nyheter och erbjudanden som har med Brf Smygehus Havsbad att göra. Vi skickar kontinuerligt ut våra nyhetsbrev.

Läs mer

BRF Smygehus Havsbad

Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad ägs och förvaltas av dess medlemmar. Ägandet är huvudsakligen fördelat på veckoandelar från vecka 19-38 och vecka 60-61, dvs. jul och nyår. Övriga veckor står till våra hyresgäster Smygehus Havsbad AB:s förfogande. Om du som medlem inte kan utnyttja din vecka/veckor kan du kontakta Smygehus Havsbad AB, info@smygehushavsbad.se för eventuell uthyrning eller hyra ut själv.

Praktiska regler

För utnyttjandet gäller några enkla praktiska regler för både hyresgäster och andelsägare.

Läs mer

“En biograf med alkoholhaltiga drycker”
“Smygehus var välbesökt av en pirat”

Historierna är många runt Smygehus

Läs mer

Om föreningen

Vem sitter i styrelsen? Vart hittar jag årsredovisningen?
Föreningens stadgar? Vem är ekonomisk förvaltare?

Vi har samlat all viktig info på ett och samma ställe.

Läs mer

Lediga andelar

Föreningens andelsägare äger andelar under vecka 19 till vecka 38 och under jul och nyår. Tillsammans innehar vi 902 andelar fördelat på 41 hus.

Föreningen är idag ägare till ett antal andelar, se under lediga andelar. Föreningen önskar få nya ägare till dessa andelar och har därför beslutat att andelarna skall säljas till ett mycket lågt pris, se priser under lediga andelar.

Föreningens målsättning är att inte vara ägare till några andelar utan är i stället mer intresserad av att få in de årliga vår- och höstavgifterna.

Vår- och höstavgifterna, som redovisas, är uppräknade med höjning för 2015.

Klicka här

Är du intresserad av att köpa en andel
eller har frågor?

Ta kontakt med Jan Andersson som också administrerar köpekontrakt.

jan@robing.eu

Bra att veta

Vad behöver jag ta med mig?

Vi har samlat all “bra att veta”-information på ett och samma ställe så ni enkelt ska veta vad som finns och tips och råd när ni är i er andel.

Läs mer